I USA sker årligen 1,3 fall av hundbett per 1000 invånare där den drabbade söker sjukvård för bettet. Forskare från Österrike har undersökt riskfaktorer för att bli hundbiten i en studie, som presenteras i tidskriften Pediatrics.
Forskarna har identifierat 341 barn i åldrarna 0–16 år som sökt pediatrisk vård vid Universitetssjukhuset i Graz efter att ha blivit bitna av en hund någon gång under perioden 1994–2003. Störst risk att drabbas av hundbett löpte de små barnen. Allra flest bett råkade ettåringarna ut för, och incidensen föll sedan med stigande ålder. I en majoritet av fallen, 82 procent, var det hundar som barnen var bekanta med som orsakade betten. I hälften av fallen hade barnen skadat ansikte, huvud eller hals. Vissa hundraser var överrepresenterade, det visade sig exempelvis att den relativa risken att bli biten av en dobermann var fem gånger så hög som att bli biten av en labrador.
Forskarna förespråkar utbildning och träning av hundar och hundägande familjer så att antalet olyckor med hundbett kan minskas framöver.Dobermann – en hundras som är överrepresenterad vad gäller barn som skadats av hundbett.