Extrem lättja är en sjukdom. Det anser ett antal neurologer från Australien i en artikel som presenteras i BMJ den 1 april. Det är en ny bokstavskombination vi får lära oss.
De australiska forskarna kallar sjukdomen MoDeD – motivational deficiency disorder. Tillståndet diagnostiseras genom PET-kameraundersökning i kombination med ett motivationsformulär. Så många som var femte australier kan vara drabbade, befarar författarna.
En av forskarna, neurologen Leth Argos, tror att tillståndet kan behandlas med en cannabinoid CB1-receptorantagonist. Argos är rådgivare åt bioteknikbolaget Healthtec, som genomför fas II-studier, dvs på en mindre grupp sjuka, av ett sådant preparat på individer som fått diagnosen MoDeD. Resultaten är mycket lovande, enligt Argos.
David Henry, farmakolog vid University of Newcastle, varnar för att sätta en sjukdomsstämpel på lättja: »Vanlig lättja är ingen sjukdom, folk har rätt att bara sitta där«, menar han.