Barn som under det första levnadsåret antibiotikabehandlas vid minst ett tillfälle löper ökad risk att drabbas av astma i barnaåren. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Chest. Studien är en metaanalys av totalt åtta olika studier kring sambandet mellan antibiotikabehandling av småbarn och astma som genomförts från 1966 och fram till idag. Totalt omfattar studierna drygt 12000 barn som vid minst ett tillfälle under det första levnadsåret behandlats med antibiotika. Av dessa fick 1817 sin astmadiagnos i åldern 1–18 år, vilket är en större andel än bland barn som inte antibiotikabehandlats under det första levnadsåret.
I några av de inkluderade studierna innebar behandling med flera typer av antibiotika ökad risk att utveckla astma än behandling med en antibiotikatyp. Detta samband gällde dock inte när samtliga studier slogs samman. Forskarna konstaterar att antibiotikabehandling tycks vara en riskfaktor för barnastma men poängterar att fler studier behövs, inte minst med tanke på att studierna gjorts under en period av 40 år.