Hjärt–kärlsjukdom hos dina syskon säger mer om din risk för framtida hjärt–kärlhändelser än både hjärt–kärlsjukdom hos föräldrarna och traditionella riskfaktorer, enligt nyligen publicerade resultat i JAMA från Framingham Offspring-kohorten.

Huvudsyftet med denna prospektiva studie var att avgöra om hjärt–kärlhändelser hos syskon utgör oberoende prediktorer för hjärt–kärlhändelser hos tidigare friska medelålders män och kvinnor. Resultaten härrör från totalt 2475 individer, varav 1287 kvinnor, som undersöktes vart åttonde år mellan 1971 och 2004 med avseende på traditionella riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom och validerade kardiovaskulära händelser. Det är tydligt att hjärt–kärlsjukdom drabbar vissa familjer mer än andra, och en förklaring är en ansamling av traditionella riskfaktorer i dessa familjer.
Studien visar mycket riktigt att de vars syskon har hjärt–kärlsjukdom också har ökad förekomst av traditionella riskfaktorer. Därför är det särskilt intressant att studien slår fast att hjärt–kärlsjukdom hos syskon är en riskfaktor utöver både traditionella riskfaktorer och tidig hjärt–kärlsjukdom hos föräldrarna.

Riskökningen är 55 procent och 45 procent efter korrektion för traditionella riskfaktorer. En rimlig förklaring till detta samband är att den gemensamma tidiga uppväxtmiljön är viktig.

Studien belyser också att uttrycket »hereditet för hjärt–kärlsjukdom«, som vi använder i patientjournaler, inte är tillräckligt noggrant som riskvärdering utan att vi behöver precisera relationen till släktingen med hjärt–kärlsjukdom.