Det har hävdats att mobiltelefonanvändning kan ge huvudvärk hos vissa individer, men nu visar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ att det inte går att påvisa någon sådan effekt.
Forskarna har studerat 60 individer som sagt sig få huvudvärk av mobiltelefonanvändning. Dessa har under 50 minuter utsatts för dels en GSM-signal på 900 MHz, dels en annan typ av »icke-pulserande signal« (som alltså inte är en mobiltelefonsignal) eller ingen signal alls.

Individerna visste inte vilken typ av signal de utsattes för eller om de utsattes för någon signal över huvud taget. Efter varje omgång fick de uppge om de upplevt symtom som huvudvärk eller annat. Forskarna konstaterar att många drabbades av huvudvärk under och efter det att de utsatts för såväl GSM-signalen som den »icke-pulserande« signalen, men även när de inte utsattes för någon signal, utan att veta detta, drabbades de av symtom i samma utsträckning.

Testdeltagarna fick vidare uppge om de trott att de utsatts för en GSM-signal eller ingen signal alls. Efter att ha utsatts för en GSM-signal uppgav 60 procent av deltagarna att de bedömde att de utsatts för detta, men efter det att de inte utsatts för någon signal alls uppgav 63 procent att de upplevt att de utsatts för en GSM-signal.
Forskarna konstaterar att psykologiska faktorer sannolikt ligger bakom en stor del av upplevda symtom, som huvudvärk, i samband med mobiltelefonanvändning för dessa individer.Även personer som trodde sig vara utsatta för en mobiltelefonsignal upplevde symtom som huvudvärk.