Att använda mobiltelefon innebär inte att man utsätts för ökad risk för hjärntumör av typen gliom.
Forskare från Storbritannien har i en fall–kontrollstudie tittat på 966 personer som diagnostiserats med gliom under perioden 2000–2004 och jämfört dessa med en kontrollgrupp på 1716 personer som inte drabbats av gliom.
Personerna har fått svara på hur mycket de använde mobiltelefon, och det visade sig att gliompatienterna inte använde sig av mobiltelefon mer än de friska kontrollerna. Däremot fann man att gliompatienterna i ökad utsträckning hade sin tumör på den sida av huvudet som de höll telefonen på, men det uppvägdes av att risken att drabbas av gliom på andra sidan av huvudet var lägre hos gliompatienterna än hos kontrollgruppen.
Forskarna konstaterar att gliomrisken på kort och medellång sikt inte ökar av att använda mobil men att ytterligare studier krävs för att utröna långtidseffekterna. Resultaten är konsistenta med majoriteten av dem i tidigare genomförda studier inom området, skriver de vidare.