Det är väl känt att kroniska inflammatoriska tillstånd ökar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Periodontal infektion kan vara en orsak till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, och nu har forskare från Tyskland undersökt kopplingen mellan kranskärlssjukdom och periodontala infektioner.
Forskarna har tittat på 263 patienter med stabil kranskärlssjukdom och jämfört dessa med 526 friska kontroller i motsvarande ålder. Subgingivala prov har tagits på biofilm från studiedeltagarna och dessa har sedan undersökts efter flera kända periodontala patogener genom DNA-hybridisering.
Resultaten visar att individer med höga halter av patogener och individer med flera olika typer av patogener löpte ökad risk att drabbas av kranskärlssjukdom även efter justering för andra riskfaktorer. En särskild riskökning visade sig förekomst av patogen Actinobacillus actinomycetemcomitans resultera i. Just den patogenen har god förmåga att infektera en i övrigt frisk munhåla.