En dansk studie har visat att arbete där man står största delen av tiden ökar risken att utveckla behandlingskrävande åderbråck. Studien grundar sig på en telefonintervju med 2939 män och 2708 kvinnor. Deltagarna, som var mellan 20 och 59 år, följdes åren 1991–2002. Intervjufrågorna avsåg fysiska och psykosociala arbetsvillkor och livsstil. En av frågorna var om arbetet utfördes stående mer än 75 procent av arbetstiden eller övervägande gående. Vidare användes data från sjukhus-, befolknings- och anställningsregister.
40 män och 71 kvinnor hade under tiden 1991–2002 sjukhusvårdats på grund av åderbråck. För arbetare där arbetet under större delen av arbetstiden utfördes stående var den relativa risken att utveckla åderbråck 1,75 för män och 1,82 för kvinnor. Som förklaring till att stående arbete ger mer åderbråcksbesvär angavs stas i venerna på grund av det hydrostatiska trycket i stående position. Vid arbete i gående kan samma besvär uppstå, men där minskar muskelpumpen den venösa stasen, åtminstone så länge som venklaffarna är intakta.
Studien var inte detaljerad nog för att fastställa tröskelvärdet för stående arbete, men den pekar på att arbete som mestadels utförs stående borde minskas och alterneras med andra arbetspositioner som sittande, gärna med benen i högläge.