I en mängd storfilmer visas patienter som befinner sig i koma. Men den bild som förmedlas, och som kraftigt påverkat allmänhetens bild av komapatienter, är felaktig. Forskare i USA har undersökt vilken bild Hollywood ger av komapatienter. De har gått igenom 30 filmer från perioden 1970–2004. Neurologer och intensivvårdssjuksköterskor med lång erfarenhet av komapatienter har fått bedöma hur realistiskt tillståndet presenteras på film.
Resultatet är nedslående för dem som inte söker ren science fiction. Bland annat kritiseras att patienter vaknar upp plötsligt och med till synes helt intakta kognitiva funktioner.
Dessutom vänder sig experterna mot att läkarna ofta presenteras som karikatyrer. Bara filmerna »Dream of angels« och »Reversal of fortune« gav en bild av komapatienterna som var hyfsat realistisk, anser forskarna.
En mindre tittarundersökning som gjorts i samband med studien visar att närmare 40 procent av tillfrågade baserade delar av sin uppfattning av koma på vad de sett på film och sa att detta dessutom kunde påverka eventuella framtida beslut om anhöriga skulle hamna i tillståndet.