Oro för biverkningar vid hormonell behandling av menopausala besvär som vallningar har gjort att andra behandlingsformer har studerats. Nu har forskare från USA gjort en metaanalys av 43 studier av olika icke-hormonella behandlingars effekt på värmevallningar, ett symtom som drabbar mer än hälften av alla menopausala kvinnor. De preparat som prövats i studierna är bla SSRI-preparat, klonidin och gabapentin.
Resultaten visar att samtliga prövade preparat har gynnsam effekt på värmevallningar men att effekten inte är lika tydlig som efter behandling med östrogen. Författarna rekommenderar att nämnda preparat bör bli aktuella endast för kvinnor med svåra menopausala besvär som av olika anledningar inte kan behandlas med östrogen. De bör däremot inte vara förstahandsval för behandling av klimakteriebesvär hos kvinnor som kan behandlas med östrogen.