Högerhänthet är ett typiskt karaktärsdrag hos människan, och de flesta av oss föredrar även höger fot, höger öga och höger öra för olika typer av aktiviteter. Men hur det kommer sig att vi vanligen föredrar höger sida i våra handlingar och hur denna dominanta högersidighet utvecklas är fortfarande oklart.
För tidigt födda barn, i riskzonen för olika typer av utvecklingsavvikelser, är oftare vänsterhänta än befolkningen i stort. Ökad kunskap om den tidiga utvecklingen av sidorelaterat beteende är därmed även av klinisk betydelse. Denna typ av kunskap kan bidra till en förfining av metoder för tidig upptäckt av avvikelser från den typiska utvecklingen (tex cerebral pares) och en snabb rehabiliteringsinsats.
I den aktuella avhandlingen studeras sidoskillnader i benrörelser hos friska, fullgånget nyfödda barn samt utvecklingen av sidoskillnader i målinriktade armrörelser hos fullgånget och för tidigt födda barn från 6 månaders ålder fram till fyllda 3 år. Undersökningar med hjälp av bla optisk rörelseregistrering visade tidiga tecken på sidoskillnader, som, när det gäller skillnader i rörelser mellan höger och vänster arm, också tycks vara stabila över tid.

En framträdande sidoskillnad i de studerade beteendena sågs i rörelsernas uppdelning, dvs hur rörelserna är uppbyggda i mindre enheter. För både benrörelser hos nyfödda och armrörelser hos 6–36 månader gamla barn sågs färre enheter i högersidiga rörelser, vilket skulle kunna tyda på bättre kontroll av höger sida redan från nyföddhetsperioden och framåt. I armrörelserna hos för tidigt födda barn sågs inte samma mönster av sidoskillnad över de studerade åldrarna.
Fynden tyder på att utvecklingen av sidodominans hos människan är biologiskt grundad, men den kan också påverkas av miljöfaktorer i form av tex störningar som kan uppstå vid för tidig födsel.