Riskerna vid användning av COX-2-hämmare har hamnat i fokus efter det att det storsäljande läkemedlet Vioxx drogs in under 2004 sedan det framkommit att preparatet ökar risken för hjärtinfarkt.
Nu presenterar forskare från Italien en metaanalys över risken att drabbas av vaskulära händelser (hjärtinfarkt eller stroke) för patienter som behandlas med COX-2-hämmare eller NSAID. Sammanlagt omfattar de 138 studier som ingått över 140000 patienter som behandlats med nämnda preparat under minst fyra veckor. Data har inhämtats från bla databasen Pubmed, den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och läkemedelsbolagen Novartis, Pfizer och Merck.
Resultatet visar att behandling med selektiva COX-2-hämmare resulterar i en moderat ökad risk att drabbas av vaskulära händelser. Risken var större att drabbas av hjärtinfarkt än av stroke. Även behandling med NSAID av typen ibuprofen och diklofenak i högdos resulterade i en moderat riskökning, medan högdosbehandling med naproxen däremot inte var associerad med ökad risk.