Den monoklonala antikroppen Herceptin bör ges för behandling av bröstcancer i tidigt stadium och som är HER-2-positiv. Detta rekommenderar National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien. Herceptin bör ges till de bröstcancerpatienter som redan genomgått kemoterapi, kirurgi eller strålning.
Behandlingen bör dock föregås av hjärtundersökning, och patienter med en ejektionsfraktion understigande 55 procent bör inte behandlas med preparatet. Det bör heller inte kvinnor med angina pectoris som kräver medicinsk behandling eller med andra hjärtsjukdomar, tex medfödda klaffel. Under behandlingen bör hjärtundersökningar upprepas var tredje månad, och vid tecken på hjärtpåverkan bör behandlingen avslutas, skriver NICE i sin rekommendation.