Individer med högt BMI löper ökad risk att drabbas av gastroesofageal refluxsjukdom. Nu har en grupp forskare från universiteten i Boston och Harvard visat att patienter med refluxsjukdom och som har ett högt BMI har mer besvär av sin sjukdom än refluxpatienter med lägre BMI.
Forskarna har tittat på drygt 10000 kvinnor som diagnostiserats med refluxsjukdom. Dessa har fyllt i ett formulär om sin sjukdom angående frekvens, svårighetsgrad och duration av symtomen. Forskarna fann ett dosberoende samband mellan BMI och allvarlighetsgrad av sjukdomen. Sambandet gällde för såväl normalviktiga (BMI under 25) som överviktiga individer (BMI över 25). En mindre viktuppgång kan förvärra symtomen av gastroesofageal refluxsjukdom avsevärt även hos normalviktiga individer, konstaterar forskarna.