Sjuka människor i u-länder negligeras av västvärlden. Det fastslår BMJ på ledarplats. Av samtliga nya läkemedel som godkändes för försäljning perioden 1975– 2004, totalt 1556 preparat, var bara 21 riktade mot i u-länder vanligt förekommande infektionssjukdomar som leishmaniasis, schistosomiasis, Chagas´ sjukdom, tuberkulos och malaria. Detta trots att nämnda sjukdomar drabbar enormt många människor. Men ansträngningar görs för att förbättra situationen, skriver BMJ och lyfter fram en ny resolution, som tagits fram efter hårt lobbyarbete från 5000 forskare, läkare, Nobelpristagare och läkemedelsindustrirepresentanter vid World Health Assembly-mötet i slutet av maj. Denna ger i korthet WHO rätt att skapa ett nytt ramverk för hur forskningsresurser ska kunna koordineras för att stimulera utveckling av medicin mot negligerade sjukdomsområden som främst drabbar fattiga länder.
Resolutionen fastslår bla att de incitament som ska ges till forskning och utveckling av läkemedel ska vara baserade på de hälsokonsekvenser de medför och inget annat.