Antalet prov som tas på laboratorier inom primärvården har ökat kraftigt. I Storbritannien beräknas att antalet laboratorieprov har ökat med 83 procent under perioden 2000–2004.
Ett antal forskare från Storbritannien har tittat på olika metoder för att minska provtagningen. Studien bygger på 370 husläkare i Skottland, som alla fick sina laboratorieprov analyserade av samma centrala laboratorium. Forskarna tittade på husläkarnas användning av nio laboratorieprov, däribland CA125, FSH, IgE och TSH. Husläkarna fick kvartalsvis information om hur många prov de beställt och hur de låg i antal beställda prov jämfört med övriga kolleger som ingick i undersökningen.
Vid sidan av detta gavs i vissa fall även kortare »utbildningstexter« om när ett visst laboratorieprov är lämpligt att ta och när det inte ger någon ytterligare information och alltså inte bör användas. Resultatet visar att såväl information om antalet tagna prov som kortare information om när det är på sin plats att ta ett visst prov minskade antalet tagna laboratorieprov påtagligt. Detta gällde särskilt när metoderna användes i kombination.