Uppfattningen hos äldre patienter inom primärvården om huruvida de fått bra vård eller inte är inget särskilt bra kvalitetsmått om det inte kompletteras med andra parametrar. Det visar en studie som presenteras i tidskriften BMJ.
Forskare från Storbritannien har tittat på 18 primärvårdskliniker och låtit närmare 3500 patienter över 65 år utvärdera kvaliteten på den vård de fått vid olika kliniker. Patienternas uppfattning har sedan matchats mot en mer objektiv utvärdering, där forskarna tittat på om de behandlingar som getts för olika diagnoser och symtom följer god klinisk praxis genom att studera journalerna. Exempelvis har forskarna sett på om patienter med hypertoni och influensa fått rätt medicinsk behandling. Resultatet visar att patienternas egen uppfattning om huruvida de fått god vård inte stämde särskilt bra med forskarnas analys av om vården uppfyllde god klinisk praxis.
Författarna konstaterar att patienters uppfattning om vårdkvalitet i primärvården är en viktig parameter att ta hänsyn till, inte minst när det gäller faktorer som förtroende och kommunikativ kvalitet hos personalen. Men när det gäller god klinisk praxis måste man komplettera med andra parametrar, tex mer oberoende undersökningar, konstaterar författarna vidare.När det gäller god klinisk praxis behövs mer objektiva kvalitetsmått än att vara förtroendeingivande och kommunikativ.