Störningar i REM-sömnen – rapid-eye-movement (REM) sleep behaviour disorder eller RBD – kan vara ett första tecken på en neurologisk sjukdom, som Parkinsons sjukdom. Det visar forskare från Spanien i en studie som presenteras i Lancet Neurology. RBD är ett sömnliknande tillstånd som bla omfattar obehagliga drömmar och förlust av muskeltonus under sömnens REM-fas. Det är känt sedan tidigare att orsaken till RBD kan vara neurologisk sjukdom, men tillståndet kan även förekomma idiopatiskt. De spanska forskarna har tittat på 44 patienter som fått diagnosen RBD och följt dessa fortlöpande med omfattande neurologiska undersökningar. Det visade sig att drygt fem år efter det att patienterna fått diagnosen RBD hade 45 procent (20 patienter) av dem utvecklat en neurologisk sjukdom. Närmare hälften av dem som blivit sjuka (nio patienter) hade utvecklat Parkinsons sjukdom medan sex hade utvecklat Lewykroppsdemens.
Forskarna konstaterar att RBD kan vara ett första tecken på en neurologisk sjukdom och rekommenderar att patienter som diagnostiseras med tillståndet bör följas noggrant med löpande neurologiska kontroller.Noggranna kontroller rekommenderas vid RBD, ett sömnliknande tillstånd med obehagliga drömmar och förlust av muskeltonus.