Astma är ett alltför brett begrepp för att betraktas som en enda sjukdom. Det anser den prestigefyllda tidskriften Lancet på ledarplats i det augustinummer av tidskriften som i det närmaste helt är inriktat på astma.
Globalt beräknas 350 miljoner människor lida av astma, en siffra som enligt Lancet kan komma att öka till 400 miljoner år 2025. Begreppet astma dök upp för första gången i Homeros´ Iliaden, och ordet betyder där kort och gott »andfåddhet«. Det var sedan Hippokrates som plockade upp begreppet för att inkludera det i den medicinska vokabulären. Lancet anser att astma är en klinisk manifestation av ett flertal olika sjukdomar med olika genes, och tidskriften spekulerar över möjligheten att astmabegreppet om 20–25 år kommer att betraktas som exempelvis feber görs idag, dvs som ett kliniskt symtom som kan ha många orsaker.
Det bästa vore att redan idag helt överge astmabegreppet för att klargöra för såväl läkare och forskare som patienter att det sannolikt är ett flertal sjukdomar som yttrar sig på likartat sätt, skriver Lancet vidare.Homeros var den förste som använde begreppet astma, Hippokrates introducerade det i medicinen, och nu föreslår Lancet att det överges.