Bland patienter med hjärtsvikt finns en relativt stor grupp som, sin svikt till trots, har normal ejektionsfraktion (EF) bevarad. Orsaken är att både diastolisk och systolisk funktion är nedsatt. Varför detta sker är inte känt i detalj.
Ett antal forskare från Kanada har studerat dödligheten för hjärtsviktspatienter för att utröna om skillnader finns mellan hjärtsviktspatienter som har sänkt EF och patienter som har normal EF.
Forskarna har följt 2800 patienter som togs in på sjukhus för hjärtsvikt och vars EF bestämdes i samband med intagningen. Dessa delades in i grupper: en med normal EF, som översteg 50 procent, en med EF under 40 procent (alltså sänkt) och en med EF mellan 40 och 50 procent. Forskarna följde hur många patienter i respektive grupp som avled inom ett år och hur många som togs in på sjukhus igen för sin hjärtsvikt.
Resultaten visar inte på några skillnader i dödlighet mellan gruppen med normal EF och gruppen med sänkt EF. Det visade sig dock att gruppen med normal EF var stor; närmare en tredjedel (31 procent) av de intagna hade en EF som översteg 50 procent.
Gruppen med normal EF innehöll överlag äldre patienter och fler kvinnor än gruppen med sänkt EF.