Ett vaccin mot övervikt och fetma har rönt stor uppmärksamhet efter att ha prövats i djurstudier. Vaccinet bygger på hormonet ghrelin, som tros reglera bla hunger och ämnesomsättning. Hormonet syntetiseras i magsäcken och upptäcktes i slutet av 1990-talet.
Djurstudier har visat att djur som får tillskott av ghrelin äter mer och går upp i vikt. Djur som saknar hormonet helt äter dock inte mindre än andra djur, däremot går de inte upp i vikt. Orsaken tros vara att ghrelin påverkar ämnesomsättningen, men mekanismerna genom vilket detta sker är ännu inte fullständigt kända. Forskare i Kalifornien har utvecklat ett vaccin mot hormonet. Djurstudier visar att möss som vaccinerats bara gått upp en tredjedel i vikt jämfört med möss som inte fått vaccinet. Detta trots att djuren i grupperna åt lika mycket mat.
Forskarna uppger att vaccinet skulle innebära ett helt nytt sätt att behandla fetma men tonar också ned förhoppningarna. Bland annat skriver de att övervikt sannolikt är betydligt mer komplext reglerat hos människor än hos möss och att det är långt ifrån säkert att ett vaccin mot ghrelin skulle fungera på människor. Därtill väntas vaccinet ge biverkningar, då det i djurstudierna visade sig påverka minne och inlärning.
I Schweiz har dock kliniska studier av ett ghrelinvaccin redan påbörjats. 112 överviktiga individer har fått vaccinet, och kliniska data väntas i november.