Undersökning med magnetkamera (MR) är en bra prediktiv faktor för att avgöra om för tidigt födda barn har drabbats av bestående hjärnskador.
Detta visar en studie från Nya Zeeland som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien omfattar 167 för tidigt födda barn (före vecka 30). Vid MR-undersökningen i samband med födseln noterades om barnen hade förändringar i grå eller vit substans i hjärnan. Vid 2 års ålder visade det sig att en stor andel av de för tidigt födda barnen hade neurologiska men.
17 procent av barnen hade en försenad kognitiv utveckling. 10 procent var försenade i sin psykomotoriska utveckling. 11 procent hade försenad neurosensorisk utveckling och ytterligare 10 procent hade en CP-skada. Det visade sig att MR-verifierade förändringar i såväl vit som grå substans vid födseln korrelerade väl med nämnda neurologiska skador, som alltså var bestående vid 2 års ålder. Forskarna konstaterar att nagnetkameraundersökning bör ha en roll vid riskstratifiering hos för tidigt födda barn.