Ät mindre och oftare! Det har varit ett allmänt råd till dem som behöver gå ner i vikt. Men det blir ingen skillnad i viktnedgång om man rekommenderar fetmapatienter att äta flera mellanmål eller att utesluta mellanmål.
Länge har man ansett att det är en fördel att fördela kaloriintaget över dagen genom att äta lite men ofta. Därför har man rekommenderat tre måltider och två till tre mellanmål för att på så sätt kunna hålla nere kaloriintaget och därmed underlätta viktnedgång. En studie från Sahlgrenska Akademin visade dock att viktnedgången blev densamma om patienterna i stället rekommenderades att utesluta mellanmål och bara äta tre huvudmål: frukost, lunch och middag. I studien ingick 140 män och kvinnor med fetma som randomiserades till tre huvudmål eller tre huvudmål + tre mellanmål under ett års behandling hos dietist.
Två delstudier i avhandlingen visade också att personer med fetma åt fler mellanmål än normalbefolkningen och att kvinnor åt fler mellanmål än män. Kvinnor med kraftig fetma åt sina mellanmål framför allt under eftermiddag och kväll. Ju fler mellanmål männen och kvinnorna åt, desto högre blev också kaloriintaget. Med ökande antal mellanmål steg också kaloriintaget från söta och energirika livsmedel, vilket framför allt var tydligt hos män och kvinnor med fetma.
Ytterligare en delstudie visade att det är mycket svårt att göra livsstilsförändringar. En grupp patienter med fetma genomgick fyraårig behandling hos dietist. Patienterna fick de vanliga rekommendationerna att promenera mer och minska kaloriintaget genom att äta mindre fett och mer fiber. Efter fyra år var det bara 6 procent som rapporterade livsstilsförändringar enligt rekommendationerna, men de hade åstadkommit den bästa viktnedgången. Eftersom det är mycket svårt för patienter att ändra sina matvanor ska vi inte göra det svårare genom att ge dåliga råd som inte är vetenskapligt underbyggda.
Alltså ska vi inte slentrianmässigt rekommendera mellanmål i tron att det underlättar att gå ner i vikt. Således bör rekommendationer om antal mellanmål individualiseras i fetmabehandlingen, för att hjälpa patienten att hitta den lättaste vägen till viktnedgång.Ju fler mellanmål, desto högre kaloriintag från energirika och söta livsmedel.