Neurologiska sjukdomar i afrikanska länder, särskilt de som ligger söder om Sahara, är ignorerade. Det skriver tidskriften Lancet Neurology.
Trots att 26 miljoner människor i regionen lever med HIV/aids, som kan leda till opportunistiska infektioner med neurologiska komplikationer, finns i princip inga neurologer att tillgå för de drabbade i dessa länder.
Lancet Neurology pekar på att antalet neurologer i de afrikanska länderna söder om Sahara sammantaget bara är 0,3 per miljon invånare. I elva särskilt utsatta länder finns det inte en enda specialist i neurologi, enligt tidskriften, medan det i elva andra länder bara finns runt tio neurologer per land.
Det finns dock ljuspunkter, skriver Lancet Neurology och lyfter fram ett initiativ i Zambia, som är ett samarbete mellan organisationen World Federation of Neurology (WFN) och University of Zambia.
Initiativet bygger på att ge läkare och personal i primärvården i landet utbildning i neurologi. Bland annat föreläser amerikanska neurologer för den inhemska sjukvårdspersonalen för att förbättra deras kompetens inom fältet. Därtill har en manual med grundläggande neurologi utvecklats för att informera sjukvårdspersonal som inte är läkare.
Tidskriften hoppas vidare på att Världshälsoorganisationen, WHO, ska lyfta fram fler sätt att förbättra situationen i en kommande rapport som WHO författat i samarbete med just WFN.