Växtvärk är ett välkänt fenomen som drabbar barn mellan 3 och 12 års ålder. Värken är oftast som värst nattetid och främst lokaliserad till benen, dock inte lederna (vilket i sig vore ett patologisk tecken på att det kan röra sig om något annat). Föräldrar oroas ofta av barnens värk, vilket inte sällan får dem att uppsöka sjukvård.
Men trots att mekanismerna kring hur växtvärk uppstår är ofullständigt kända är värken inte farlig, skriver BMJ på ledarplats. Begreppet växtvärk, som har funnits i 180 år, är felaktigt. Inget tyder nämligen på att det är det faktum att benen växer som skapar värken, menar tidskriften. Ett antal olika teorier kring orsaken till värken har lagts fram under årens lopp, men ingen av dem har kunnats beläggas. En färsk studie från Australien lyfter exempelvis fram att barn med växtvärk i större utsträckning lider av beteenderelaterade problem, som aggressivitet, men BMJ betonar att sambandet behöver beläggas ytterligare.
Behandlande läkare bör lugna föräldrarna. Men om värken är så pass svår att barnet haltar eller om värken omfattar en eller fler leder bör den utredas med bla laboratorieprov och röntgen. Värken bör behandlas med paracetamol, anser BMJ, som slår ett slag för att termen växtvärk överges till förmån för den något längre benämningen »recurrent limb pain in childhood« (ungefär »återkommande smärta i extremitet hos barn«).