Barn som råkar ut för olyckor löper risk att drabbas av posttraumatisk stress. För att underlätta för dessa barn är det viktigt att identifiera dem så tidigt som möjligt. En grupp forskare från Australien har tittat på hur effektivt ett särskilt utvecklat frågeformulär, Child Trauma Screening Questionnaire, är när det gäller att identifiera de barn som löper risk att drabbas av posttraumatisk stress.
I studien, som presenteras i Pediatrics, har forskarna tittat på 135 barn, 84 pojkar och 51 flickor, som genomgått olyckor av olika slag vilka fick dem att uppsöka sjukvård. Det handlade bla om trafikolyckor, hundbett, olyckor vid idrottande och brännskador. Barnen fick inom två veckor efter olyckan fylla i frågeformuläret, och resultatet är upplyftande. Det visade sig nämligen att forskarna lyckades identifiera 82 procent av de barn som under perioden 1–6 månader efter olyckan drabbades av posttraumatisk stress med hjälp av formuläret.
Totalt visade det sig att närmare vart tionde barn (9 procent) drabbades av posttraumatisk stress. Forskarna konstaterar att frågeformuläret är ett bra och kostnadseffektivt sätt att identifiera barn som löper risk att drabbas av posttraumatisk stress och att så många barn som möjligt som söker vård för olyckor på sjukhus bör få fylla i formuläret.