Tillskott av kalcium till växande barn i syfte att stärka skelettet har begränsad effekt. Det skriver forskare från Australien i en studie som presenteras i tidskriften BMJ. Studien är en metaanalys över 19 olika studier, som totalt omfattar 2859 barn.
Vissa barn har fått tillskott av kalcium under minst tre månader, medan andra inte fått det. Bentätheten har sedan mätts (minst sex månader efter det att tillskottet började ges) i lårbenshalsen och i lumbala ryggkotor. Resultaten visar att tillskott av kalcium inte hade någon statistiskt säkerställd effekt på barnens bentäthet. Resultaten har kontrollerats för kön, ålder, fysisk aktivitet, etnisk tillhörighet och mängden kalcium barnen fick i sig genom normal kost.
Forskarna konstaterar att tillskott av kalcium till barn sannolikt har mycket liten – om någon – effekt vad gäller att skydda mot frakturer i såväl barndomen som vuxen ålder.Tillskott av kalcium har ingen statistiskt säkerställd effekt på bentätheten hos barn – inget skydd mot frakturer således.