Läkemedelsjättarna har under senare år satts under allt hårdare press från tillverkare av generika (kopior). Patenten som skyddar preparaten granskas hårdare, och aggressiva generikabolag gör sitt bästa för att hitta svagheter i dessa, vilket möjliggör snabbare lansering av kopiorna. Det är astronomiska belopp som står på spel. Om lanseringen av en kopia fördröjs bara någon vecka kan det innebära åtskilliga miljoner dollar i utebliven försäljning. Men flera läkemedelsbolag håller generikatillverkarna tillbaka genom att helt enkelt betala dem för att inte släppa sina produkter. Betalningarna har upprört många, men det är idag inte förbjudet att betala för att hålla konkurrenterna passiva i USA. Det rapporterar New England Journal of Medicine.

Det senaste exemplet som blivit mycket uppmärksammat är Plavix. Det trombocythämmande preparatet som säljer för närmare 45 miljarder kronor årligen, vilket gör det till ett av världens mest sålda läkemedel, produceras av läkemedelsbolagen Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb. För bolagen är Plavix extremt viktigt, då det ensamt svarar för en tredjedel av den totala försäljningen.
Men i augusti i år stod plötsligt kopior av Plavix på hyllorna på amerikanska apotek, producerade av det kanadensiska läkemedelsbolaget Apotex. Kopiorna var prissatta runt 20 procent under prisnivån för Plavix (ca 30 kronor per dag av behandling), vilket på kort tid resulterade i att Apotex kapade åt sig 60 procent av marknaden för nyutskrivna Plavix-recept. Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb hävdade att Plavix-patentet höll till år 2011.
Hur kunde då en kopia släppas fem år för tidigt? Svaret är att Plavix, i likhet med andra läkemedel, omgärdas av en mängd patent som rör olika aspekter i produktion, utveckling, själva kemiska substansen och annat. Det sista av alla dessa patent går för Plavix ut 2011, men genom att hitta svagheter i flera av patenten gavs Apotex möjlighet att släppa sin kopia redan 2006. Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb kände dock till detta och hade, i ett försök att fördröja lanseringen av kopiorna, gått med på att betala Apotex närmare 300 miljoner kronor för att inte släppa kopian före 2011.
Avtalet mellan Sanofi/Bristol och Apotex statuerade även att om det visade sig att amerikanska myndigheter av någon anledning skulle ogiltigförklara avtalet mellan Sanofi/Bristol och Apotex skulle de förstnämnda bolagen först betala ut närmare 450 miljoner till Apotex och sedan låta bli att stämma Apotex för patentintrång när de väl släppte sin kopia.
Det visade sig också sedermera att amerikanska myndigheter valde att inte godkänna avtalet, varpå Apotex omedelbart, mitt i den amerikanska semestern för att fördröja reaktionen, började vräka ut Plavix-kopior. Sanofi/Bristol lyckades efter ett par veckors febrilt arbete få till ett förbud för Apotex att sälja mer kopior, men vid det laget hade Apotex skeppat ut så mycket medicin att det kommer finnas Plavix-kopior på amerikanska apotek som räcker till 2007. Stor finansiell skada var alltså redan var skedd för Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb, vars VD Peter Dolan förlorade jobbet på grund av händelsen.
Fallet belyser det hårdnande klimatet mellan läkemedelsbolagen och generikatillverkarna. Så mycket pengar står på spel att de förstnämnda är beredda att betala (eller muta om man vill se det så) generikatillverkare med hundratals miljoner kronor för att förmå dem att skjuta upp lanseringen av sina produkter.

Plavix är långt ifrån det enda exemplet. Tillverkaren av blodtryckspreparatet Cardizem betalade över 700 miljoner kronor för att hålla kopior borta, medan Zeneca, som sedermera slogs samman med Astra, betalade 140 miljoner kronor för att fördröja lanseringen av kopior av Nolvadex. Fler exempel finns.
I USA, som har en stark tradition av antikartellagstiftning, har den här typen av betalningar upprört. Allt högre röster hörs nu för att betalningarna ska betraktas som kriminella. Det amerikanska justitiedepartementet ska ha övervägt att starta en utredning i fallet Plavix, och New England Journal of Medicine spekulerar över om den amerikanska kongressen framöver kan komma att ta ställning till ett lagförslag om att kriminalisera betalningarna.
Sista ordet är långt ifrån sagt. Det finns all anledning att räkna med att debatten kommer att intensifieras framgent.Plötsligt i augusti stod Plavix-kopior på hyllorna på amerikanska apotek. Genom att hitta svagheter i flera av patenten för Plavix kunde Apotex släppa sin kopia – trots avtal om en stor summa för att inte göra det.