Vilket medicinskt genombrott är det största som gjorts sedan 1840?
Den frågan ställer sig tidskriften BMJ och ber läsarna komma med förslag. Väl medveten om svårigheten att jämföra medicinska och vetenskapliga genombrotts grad av »storhet« spekulerar tidskriften över att upptäckten av penicillin, massproduktion av acetylsalicylsyra, utvecklandet av datortomografen, magnetkameran, den traditionella röntgentekniken och den första hjärttransplantationen alla borde ha goda möjligheter att återfinnas högt upp på listan.
Men nu är det alltså upp till läsarna att välja. »Vinnaren« kommer presenteras straxt efter nyåret. Den som vill lägga sin röst kan göra det på BMJs webbplats.