Epilepsi är en både negligerad och missförstådd sjukdom i stora delar av världen. Det fastslår Lancet Neurology. Globalt beräknas 50 miljoner människor leva med sjukdomen. Prevalensen varierar mellan olika studier (den brukar anges till mellan 5 och 40 per 1000 invånare), men siffran tros vara högre i fattiga länder på grund av bla högre incidens av infektioner och obehandlade trauman.
Lancet räknar med att 60–90 procent av alla epilepsipatienter världen över inte har tillgång till någon som helst antiepileptisk behandling. Sjukdomen beskrevs för första gången i babylonska texter och har i många kulturer betraktats som helig. Lancet applåderar de insatser WHO gjort i delar av den fattiga världen för att informera om epilepsi och förklara flera av de vanligaste missuppfattningarna kring sjukdomen. Flera pilotprojekt pågår nu också, bla i WHOs regi, som syftar till att göra behandling med fenobarbiturater tillgänglig för epileptiker i fattiga länder.