Lågt ankelartärtryck uppmätt med ultraljudsdetektor har sedan länge betraktats som tecken på ocklusiv artärsjukdom i benen men ökar också risken för generell kardiovaskulär sjukdom.
Uttryckt i relation till systemtrycket genom kvoten av det systoliska trycket i ankel och arm (AAI) är det nedre gränsvärdet 0,90 för diagnos av artärocklusion i benen.
En stor populationsstudie i USA av båda könen inklusive svarta (Cardiovascular Health Study) har nyligen visat att också ett AAI över 1,4 (referensvärde 1,1–1,2) bör betraktas som en lika allvarlig prediktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet som ett lågt värde på 0,9. Detta har dokumenterats i en undersökning av 5748 äldre patienter i ålderna 73 ± 6 år som följts i tolv år.
Den förhöjda kvoten beror på mediaskleros, som förekommer framför allt i de nedre extremiteterna och försvårar artärkompression, som därigenom ger höjning av det systoliska blodtrycket.
Denna artärförändring – som också kallas Mönckebergs skleros – förekommer framför allt hos patienter med diabetes, och denna förändring med ökad kärlstyvhet har visat sig vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär dödlighet.


Såväl låg som hög kvot av det systoliska trycket i ankel och arm ökar risken för kardiovaskulär mortalitet och morbiditet.