Humant herpesvirus 8 (HHV 8) kan spridas vid blodtransfusioner. Det tyder en studie som presenteras i New England of Medicine på. Det har tidigare varit omdiskuterat huruvida viruset kan spridas vid just blodtransfusioner, men nu tycks belägg finnas för att så är fallet.
Forskarna har tittat på 1811 patienter i Uganda, där HHV 8-viruset förekommer endemiskt. Samtliga patienter fick under perioden 2000–2001 blodtransfusion, och forskarna har undersökt blodprov som tagits före och efter transfusionen och analyserat om dessa innehöll HHV 8-antikroppar. Vidare visste forskarna om det givna blodet var seropositivt för HHV 8 eller inte.
Den ökade risken för patienterna som fått seropositivt blod att serokonvertera har beräknats. Sammantaget visar studien att HHV 8 med stor sannolikhet kan spridas vid blodtransfusioner. Risken att smittas minskar dock med tiden som det HHV 8-positiva blodet lagras.