Hallucinogena substanser som LSD (lysergic acid diethylamide) och psilocybin, som är den aktiva substansen i sk magiska svampar, kan ha gynnsam effekt mot klusterhuvudvärk. De kontroversiella rönen presenteras i tidskriften Neurology och kommenteras även av tidskriften Nature. Klusterhuvudvärk är en svårbehandlad åkomma som kommer i episoder, som kan vara från några minuter upp till timmar. Vissa patienter som lider av den ofta extremt plågsamma värken har på eget bevåg prövat LSD eller psilocybin för att dämpa besvären. De amerikanska forskarna som genomfört studien har kontaktat 53 patienter som fått diagnosen klusterhuvudvärk och som på egen hand använt LSD eller psilocybin för att behandla värken. 85 procent av patienterna uppgav att huvudvärken lindrades rejält eller att de blev av med sina besvär.

Forskarna är väl medvetna om att det finns en mängd felkällor i studien, som bygger på att de i efterhand intervjuat patienter om symtomlindring efter självmedicinering med illegala droger. Men effekten av substanserna föreföll trots det så god att de bör studeras mer ingående, skriver forskarna, som även poängterar att fler och fler patienter med klusterhuvudvärk använder substanserna med de risker det innebär.
Mekanismerna genom vilka substanserna är verksamma är inte kända helt i detalj, men såväl LSD som psilocybin hör till en grupp av aminer vid namn tryptaminer. Den kemiska strukturen är närbesläktad med den hos bla signalsubstansen serotonin. Det är inte första gången hallucinogener prövas medicinskt. LSD prövades i kliniska försök inom psykiatrisk forskning på 1960-talet, men när substansen blev vanlig som illegal drog blev det i stort sett omöjligt för etablerade forskare att fortsätta försöken, skriver Nature.Personer som på eget bevåg lindrat sin huvudvärk med bla »magiska svampar« ingick i studien. Bilden: Psilocybe cubensis.