För tidig utlösning beräknas drabba mellan 20 och 30 procent av alla män. Vissa läkare har använt sig av antidepressiva preparat av typen SSRI för att behandla tillståndet, vars patofysiologi inte är helt känd. Ännu har dock inget SSRI-preparat godkänts specifikt för indikationen.
Men nu har ett nytt SSRI-preparat, dapoxetin, testats specifikt mot för tidig utlösning, och resultaten är lovande, enligt den fas III-studie som presenteras i tidskriften Lancet. Av de närmare 2000 män som ingick i den placebokontrollerade studien ejakulerade samtliga innan en minut gått av ett samlag före studiens början.
Efter 12 veckors behandling var genomsnittstiden 1,75 minuter för den placebobehandlade gruppen, medan de män som fått preparatet i högsta givna dos (60 mg) »höll ut« i 3,32 minuter. De som behandlats med lägre dos (30 mg) klarade sig i genomsnitt i 2,78 minuter.
Biverkningarna uppges vara begränsade och dosberoende och omfattar bla illamående, yrsel, huvudvärk och diarré. Preparatet är emellertid inte godkänt för användning mot för tidig utlösning ännu men kan, tack vare resultaten, komma att bli det framöver.