Antibiotika bör användas vid akut mediaotit bara om det rör sig om bilateral otit och om barnen är under 2 år. Det är resultatet av en metaanalys som presenteras i tidskriften Lancet. Tidigare studier av antibiotikabehandling vid mediaotit har varit för små för att subgruppsanalyser ska kunna genomföras.
Forskarna har därför slagit samman sex studier som sammantaget omfattar 1643 barn i åldrarna 6 månader till 12 år som alla haft akut mediaotit och där vissa barn fått antibiotika.
Resultaten visar att behandling med antibiotika ger signifikant behandlingseffekt endast hos barn under 2 år som dessutom har bilateral otit. I öviga fall kan man lugnt avstå från antibiotikabehandling, konstaterar forskarna.