När man tar hänsyn till kostnader för hälso- och sjukvård visar det sig att betydligt fler människor i världen än vad som tidigare varit känt lever under vad som definieras som extrem fattigdom. Det visar en studie i Lancet. Forskarna har tittat på elva låg- till medelinkomstländer i Asien. Gränsen för vad som betraktas som extrem fattigdom är att ha mindre än en dollar att leva på per dag och individ.
Men de inkomstsiffror som presenterats för länder som Kina, Indien, Nepal och Vietnam tar inte hänsyn till att majoriteten av befolkningen tvingas betala för hälso- och sjukvård själva. Justerat för dessa kostnader visar det sig att andelen av befolkningen som faller inom gränsen för vad som betraktas som extrem fattigdom är 14 procent större än vad som tidigare var känt. Sammanlagt rör det sig om ytterligare 78 miljoner människor, vilket motsvarar 2,7 procent av ländernas totala befolkning, som har mindre än en dollar per dag att leva på. Studien gör det tydligt att sammanställningar av inkomst bör ta hänsyn till om befolkningen tvingas stå för sina hälsokostnader själva eller inte.