En artikel av Vermeire och medarbetare redovisar aktuella forskningsresultat om laboratorieanalyser hos patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
CRP är den mest studerade och bästa markören i blod för att påvisa inflammation för diagnostik av inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease, IBD). CRP är bättre än sänkningsreaktion (SR) för att påvisa pågående sjukdomsaktivitet, som har lägre korrelation med ulcerös kolit än med Crohns sjukdom.

Förändring av CRP-nivån efter insatt behandling är ett objektivt mått på uppnådd behandlingseffekt, och kvarstående högt CRP talar för motsatsen. Det prediktiva värdet av CRP och SR för att förutsäga recidiv varierar i olika studier. Andra markörer i blod än CRP för inflammation har studerats mindre och/ eller är mindre användbara vid IBD.

Fekalt calprotectin är ett användbart prov, enligt flera studier av vuxna och barn/ungdomar med IBD. F-calprotectin kan användas för att särskilja mellan Crohns sjukdom och irriterade tarmens syndrom (IBS) hos vuxna och för att upptäcka IBD hos barn och ungdomar.
Nivåerna av F-calprotectin överensstämmer med endoskopisk och histologisk aktivitet hos vuxna med ulcerös kolit och Crohns sjukdom, och normalisering av F-calprotectin är ett objektivt mått på läkning av kolit.
Högt F-calprotectin-värde kan användas för att förutspå recidiv i IBD under kommande året, med högre specificitet för patienter med ulcerös kolit.
Denna artikel ger vetenskapligt stöd för att utföra regelbundna kontroller av CRP och F-calprotectin för att diagnostisera och monitorera inflammationsaktiviteten vid IBD och för att bedöma risken för recidiv.

Ytterligare artiklar om F-calprotectin och IBD finns publicerade eller är i «pipe-line«. F-calprotectin är här för att stanna.