Högupplöst magnetkameraundersökning (high resolution MR) är ett bra sätt att preoperativt undersöka patienter med rektalcancer. Undersökningen ger god information om huruvida de resektionsmarginaler operatören tar till är fria från tumör eller inte.
Detta visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ. Studien bygger på 408 patienter med rektalcancer i varierande stadier som genomgick preoperativ MR, varefter total mesorektal excision genomfördes. Marginalen med frisk vävnad som togs bort bestämdes baserat på MR-undersökningen. Därefter analyserades den borttagna tarmen histopatologiskt, varvid det fastslogs om resektionsmarginalen faktiskt var fri från tumör eller inte. MR-undersökningen av de 408 patienterna visade fri marginal i 349 av fallen. Vid histopatologisk analys visade det sig att 327 patienter hade fri marginal.
Författarna konstaterar att högupplöst MR-undersökning bra kan predicera om den kirurgiska resektionsmarginalen är fri från tumör eller inte. Den kan, enligt forskarna, användas för att selektera de patienter som är betjänta av kirurgisk behandling.