Yrkeschaufförer som sover mindre än fem timmar per natt och förare med obstruktiv sömnapné löper större risk för trafikolyckor. I USA dör ca 5600 människor varje år i trafikolyckor där yrkeschaufförer (taxi, buss, lastbil mm) är inblandade. Sömnbrist antas spela en stor roll för att trafikolyckor uppstår.
Kronisk trötthet och obstruktiv sömnapné kan leda till störningar i sömnen. Pach och medarbetare ville därför analysera dessa faktorers relativa roll för yrkeschaufförers försämrade vakenhet. Olika analyser gjordes av 227 av 551 förare med hög risk för sömnapné och av 159 av 778 förare med låg risk. Sömnighet dagtid och dess inverkan på körförmågan analyserades.
Resultaten är att försämring av körförmåga under dagtid mest sker hos yrkeschaufförer med kronisk sömnbrist som sover mindre än fem timmar per natt. Sambandet mellan körförmåga och svår obstruktiv sömnapné var svagare. Men olika yrkeschaufförer påverkas olika av sömnbrist. Vissa förare behåller sin körförmåga trots sömnbrist medan andra påverkas och får försämrad körförmåga.
Minskad risk för trafikolyckor kan motverkas genom objektiva test som identifierar yrkeschaufförer som löper risk för sömnlöshet och har försämrad körförmåga. Forskarna rekommenderar också att sätta upp strategier för att identifiera och behandla förare med svår obstruktiv sömnapné samt att introducera metoder för att söka förbättra sömnen hos chaufförer.