Runt 25 miljoner människor världen över beräknas lida av Alzheimers sjukdom. Den neurogenerativa sjukdomen beskrevs för drygt 100 sedan av den i Frankfurt verksamme psykiatern och patologen Alois Alzheimer. Den första diagnostiserade patienten, som i numera publicerade journaler benämndes »Auguste D«, avled 1906 då hon var i 50-årsåldern. Alzheimer sammanställde hennes fall och sättet man behandlat henne på i en presentation den 3 november 1906 i Tübingen i Tyskland.
En genomgång av hans sammanställning gjord av tidskriften Lancet visar att behandlingsarsenalen onekligen har förändrats under de gångna 100 åren. Auguste D fick varma bad som ibland kunde vara upp mot en hel dag. Därtill användes hypnos och även alkohol i mindre mängder – allt för att lindra symtomen. Omvårdnaden av kvinnan bestod i att skapa en tolerant och för patienten stimulerande miljö, och de grundprinciperna har däremot klarat tidens tand, skriver Lancet, som även betonar att själva omvårdnaden är den viktigaste aspekten i kvaliteten på vården av alzheimersjuka – nu som för 100 år sedan.Journalerna för Alois Alzheimers första diagnostiserade patient har granskats i Lancet.