Forskare från Storbritannien och USA har lyckats tranplantera prekursorer till fotoreceptorer (förstadier till celler i ögat) till synskadade råttor och fått cellerna att fungera. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i Nature. Man har använt sig av stamceller från råttfoster och råttungar som ännu inte helt differentierats till en specifik typ av cell i ögat hos djuren. Dessa har implanterats hos synskadade vuxna råttor och bildat vad forskarna bedömer är fungerande stavar.
Vid ljusstimulering reagerade djurens pupill, och aktiviteten i syncentra ökade, vilket tolkats som att cellerna fungerar. Problemet har varit att få cellerna att fästa i näthinnan och att få dem att fungera. Olika mognadsstadier för de celler som använts har prövats, och det visade sig att metoden fungerar bäst om cellerna togs från ett par dagar gamla råttungar. Det betonas att metoden ännu inte är överförbar till människa, men tekniken skulle kunna användas till att transplantera andra nervceller, bla celler till ryggmärgsskadade.