Sökmotorn Google kan fungera som ett stöd för läkare. Det fastslår forskare från Australien som undersökt hur effektiv en Google-sökning är när det gäller att diagnostisera sjukdomar. Studien, som presenteras i BMJ, omfattar 26 patientfall som i sin tur presenterats i New England Journal of Medicine, där diagnosen varit känd. Det rör sig bla om patienter med Creutzfeldt–Jakobs sjukdom, Cushings syndrom, infektiös endokardit och vaskulit. Författarna lät sedan individer som inte kände till diagnosen genomföra Google-sökningar utifrån symtom och fynd. Det visade sig att sökmotorn ledde fram till rätt diagnos i 15 av de 26 fallen, vilket motsvarar 58 procent.
Författarna konstaterar att Google givetvis aldrig kommer kunna ersätta läkare eller annan medicinsk personal men att sökmotorn kan användas som ett stöd – både av patienter och doktorer men också av medicinstudenter i utbildningen. Ju mer medicinskt utbildad man är, desto högre är sannolikheten för att man genomför en Google-sökning som ger korrekt diagnos, skriver författarna.
Google ger tillgång till över 3 miljarder medicinska artiklar. Det stora problemet är givetvis att bedöma om de är trovärdiga eller inte, skriver författarna. Huvudförfattaren Hangwi Tang, verksam vid Princess Alexandra Hospital i Brisbane, uppger att han fick idén till försöket efter att ha mött en 16-årig yngling som inkom med akut ventrombos i vena subclavia. 16-åringen hade med hjälp av Google korrekt diagnostiserat att orsaken till tillståndet var att han led av Paget–von Schrötters syndrom. Han kom också med ett behandlingsförslag – även det korrekt.Huvudförfattaren till studien uppger att han fick idén till försöket efter att ha mött en 16-årig yngling som inkom med akut ventrombos i vena subclavia. 16-åringen hade med hjälp av Google korrekt diagnostiserat att han led av Paget–von Schrötters syndrom. Han kom också med ett behandlingsförslag – även det korrekt.