36,5 grader verkar vara en bra kroppstemperatur för att bromsa åldrande. På det tyder en musstudie som presenteras i tidskriften Science. Studien, som genomförts i Kalifornien, bygger på genetiskt modifierade möss hos vilka en gen som reglerar mitokondriens funktion ändrats. Resultatet har blivit möss med lägre kroppstemperatur, kring 36,5 grader i stället för 37 grader.
Det visade sig att livslängden hos möss med lägre kroppstemperatur var 20 procent längre hos honor och 12 procent längre hos hanar än den var hos normala möss. Det är sedan tidigare väl känt att möss som lever på svältgränsen lever betydligt längre än möss med tillgång till mat – i vissa fall har livslängden ökat uppemot 40 procent. De djur som lever på svältgränsen har också lägre kroppstemperatur, kring 36,5 grader.
Forskarna spekulerar över att det i själva verket är temperatursänkningen, som i sin tur är en effekt av mindre näring, som gör att djuren lever längre. Frågan infinner sig varför naturen själv inte »valt« att låta mössen ha en kroppstemperatur på 36,5 grader om detta leder till att mössen (och människor – om samma sak gäller för oss) lever längre.
Svaret på den frågan är sannolikt att den ökade livslängden inträffar efter det att mössen slutat vara fertila och att evolutionstrycket är svagt då egenskaperna inte förs vidare till avkomman, skriver Science. Man spekulerar vidare över att de mindre skillnader i kroppstemperatur som finns mellan människor kan vara en bidragande orsak till att vissa blir äldre än andra.