Tidskriften Lancet slår ett slag för reproduktiv hälsa i en artikelserie som kommer att gå i tidningen under hösten. Lancet vill lyfta fram den enorma sjukdomsbörda som skapas av reproduktiv ohälsa världen över.
Varje år drabbas 340 miljoner människor av klamydia, gonorré eller syfilis. 19 miljoner kvinnor årligen beräknas genomgå vad som betecknas som »osäkra« aborter, något som beräknas leda till 70000 kvinnliga dödsfall.
Tidskiften skriver att sex, abort, födelsekontroll och sexuellt överförda sjukdomar är kraftigt tabubelagda ämnen i många länder och att det därför är extra viktigt att problemen förs upp på bordet. Enligt Lancet bör ansträngningar för att begränsa reproduktiv hälsa vara en hörnsten när fattigdom och sjukdom ska bekämpas i tredje världen, men så är inte fallet idag, menar tidskriften.