Barn som går till skolan i stället för att färdas med t ex buss eller bil är mer aktiva även utanför skolan. Det visar en studie som genomförts av forskare vid Edinburgh-universitetet. Studien bygger på data från 103 elever mellan 13 och 14 års ålder som har fått bära accelerometer vid höften, ett instrument som mäter vilka sträckor man rör sig i vertikalled. Barnen har även svarat på hur de tar sig till och från skolan.
Studien visar att barn som går både till och från skolan rör på sig betydligt mer även utanför skolan. Liknande resultat har visats vid studier på 10-åriga barn. Forskarna konstaterar att man genom att uppmuntra ett barn att gå till skolan kan få barnet att uppskatta att vara fysiskt aktiv. Det kan dock också vara så att de barn som väljer att gå till skolan tycker mer om att röra på sig i allmänhet, vilket är förklaringen till att de är mer aktiva utanför skolan, enligt forskarna.