Forskare från bla Tyskland, Österrike och Norge har undersökt effekten av neurostimulering hos patienter med dystoni. Neurostimulering genomförs genom att ett hål borras i skallbenet, varefter elektroder opereras in i hjärnans globus pallidus interna. 40 patienter genomgick ingreppet. Hälften fick sedan neurostimulering under en tremånaders period medan den andra halvan inte genomgick neurostimulering (men trodde att de fick det). Symtomen skattades vid en uppföljning efter sex månader med hjälp av en skattningsskala. Den neurostimulerade gruppen uppvisade betydligt bättre resultat än kontrollgruppen och förbättrade sina symtom vad gäller både ofrivilliga rörelser och den egna uppfattningen om funktionsnedsättningen och livskvaliteten. Mindre upplyftande var dock det stora antalet biverkningar hos testpersonerna. Totalt rapporterades 22 fall av biverkningar hos 19 patienter. Dysartri var vanligt, men flera infektioner förekom också. Dystoni är en relativt ovanlig neurologisk sjukdom som omfattar ofrivilliga rörelser och tremor. Prevalensen beräknas till 300– 500 per miljon invånare.