Antalet för tidigt födda barn som drabbas av CP-skada har ökat under senaste decenniet. Ökningen kan bero på att fler för tidigt födda överlever. Det visar en kanadensisk studie som genomförts 1993– 2002 och som omfattar totalt 672 barn födda graviditetsvecka 24–30. Barnen följdes med löpande undersökningar upp till två år efter födseln. Mortaliteten bland de för tidigt födda sjönk kraftigt under den studerade perioden, från 256 år 1993 till 114/1000 barn år 2002. Under samma period ökade antalet barn med CP-skada från 44 år 1993 till 100/ 1000 barn år 2002. Ju tidigare barnen föddes, desto högre var risken för CP-skada. Studien visar även att bla barn med intrakraniella blödningar löpte ökad risk för CP-skada. Forskarna konstaterar att rönen ligger i linje med vad tidigare studier funnit: att senare års medicinska framsteg ökat möjligheterna för mycket tidigt födda barn att överleva men att barnen sannolikt kan drabbas av svåra neurologiska skador.