Forskargruppen kring natriuretiska peptider vid Rigshospitalet i Köpenhamn, med Jens Rehfeld och Jens Peter Goetze som främsta namn, publicerar nu resultaten från den första tvärsnittsstudien där mätning gjorts av »totalt proBNP« med PIA-metod (precursor processing-independent analysis).

Metoden bygger på mätning av samtliga immunreaktiva peptider innehållande den aminoterminala peptiden med aminosyrorna 1–21. Härmed undviks en del av de problem som finns i mätningarna av BNP och N-terminalt proBNP i blodprov, främst den partiella nedbrytning av de primära spjälkningsprodukterna från proBNP som äger rum såväl i blodbanan som efter provtagningen.

Studien ingår i 4th Copenhagen City Heart Study, där 3497 individer från 20 års ålder undersökts med ekokardiografi. I likhet med flertalet rapporter från mätning av BNP och N-terminalt proBNP sågs högre koncentrationer hos kvinnor än hos män (70 procent högre) samt ökning av koncentrationen med åldern. Systolisk dysfunktion (LVEF 60 procent) och vänsterkammarhypertrofi gav approximativt fördubbling av koncentrationerna. Beslutsgränser ges för diagnostik av LVEF 40 procent.
Beslutsgränsen för uteslutning av diagnosen hade en diagnostisk sensitivitet på 100 procent och en specificitet på 66 procent för kvinnor och 56 procent för män. Beslutsgränserna för fastställande av diagnosen, med en specificitet på 95 procent, var omkring 2,5 gånger högre för kvinnor och 4–5 gånger högre för män (sensitivitet 60 procent respektive 30 procent).
Den diskriminerande förmågan för att upptäcka nedsatt systolisk ejektionsfraktion var med denna metod högre eller densamma som rapporterats för BNP och N-terminalt proBNP.