I maligna hjärntumörer, exempelvis glioblastom, upptäcks ofta ökad produktion av PDGF-receptorer och deras ligander, vilket leder till autokrin tillväxtstimulering. PDGF har en nödvändig roll under fosterutvecklingen för bildandet av bla blodkärl, lunga och njure och för reglering av olika celler i nervsystemet.
I flera typer av hjärntumörer har mutationer gjort att produktionen av PDGF går för högtryck. Det pågår idag flera kliniska prövningar med läkemedel som slår ut denna aktivering av PDGF hos patienter med glioblastom. Det är viktigt att identifiera vilka proteiner som samverkar med PDGF i tumörutvecklingen både för att förstå hur tillväxtfaktorn utövar sin effekt och för att identifiera ytterligare terapimål hos tumörer som är beroende av tillväxtfaktorn.

I avhandlingen ingår en studie där friska hjärnceller hos möss infekterats med ett modifierat retrovirus som innehåller PDGF. Ett retrovirus tar sig in i celler och inkorporeras i arvsmassan. Idén bygger på att överproduktion av enbart PDGF inte är tillräcklig för att utveckla en hjärntumör. Samtidigt krävs därför att viruset påverkar produktionen av de gener som ligger i närheten av dess inkorporering (insertionsmutagenes).
Resultat från studien visade att viruset vid upprepade tillfällen lyckades slå sig ner nära 70 olika gener och då omvandla friska celler till tumörceller. Tumörer där fler virus slagit sig ner var dessutom mer maligna och histologiskt lika aggressiva humana glioblastom. Flera identifierade gener hade en känd koppling till hjärntumörer, men även gener som tidigare inte haft något samband med tumörutveckling upptäcktes.

Ursprungscellen för en hjärntumör i människa är inte känd. Vår analys av genuttrycket av över 15000 gener antyder att ursprunget för tumörerna i mössen är stamceller eller omogna oligodendrocyter. En av de 70 kartlagda generna studerades mer ingående i celler odlade från patienter med glioblastom. Flera kopior av denna gen hämmade cellernas förmåga att dela sig och migrera. I tumörcellerna hämmades också aktiveringen av överlevnadsproteinet Akt, som normalt vidarebefordrar PDGF-receptorns signaler. Förhoppningsvis kan flera av de kartlagda generna utgöra potentiella mål för framtida behandling av den i Sverige vanligaste hjärntumörtypen, glioblastom, som idag är i stort sett obotlig.


Proteinet PDGF binder till sin receptor på cellens yta. Därmed startar en kaskad av signaler, som skickas till bestämda målproteiner i cellen. Cellen ställer om sig för tillväxt och börjar dela sig. I avhandlingen presenteras cirka 70 identifierade gener som kodar för de proteiner som antas samarbeta med PDGF-receptorn i samband med utvecklingen av hjärntumörer. Illustrationen är delvis ändrad från originalet i Nature Reviews in Molecular Cell Biology.