Ärftligheten för ischemisk stroke är högre för kvinnor än för män. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Neurology.
Det är forskare från Oxford som tittat på data från drygt 800 individer som drabbats av ischemisk stroke där man även haft uppgifter om prevalensen av stroke hos patienternas föräldrar och syskon. Studien visar bla att kvinnor som drabbats av ischemisk stroke i större utsträckning än män hade en förälder eller ett syskon som drabbats av sjukdomen, och framför allt rörde det sig om drabbade mödrar och systrar.
Det fanns också en korrelation inom drabbade familjer i fråga om insjuknandeålder, men detta gällde bara kvinnor, och sambandet var mest uttalat då skillnaden i insjuknandeålder var mindre än fem år. Resultaten står sig även efter att forskarna rensat för andra riskfaktorer.